Khách hàng đồng ý mua hàng trên website Avinva.com có nghĩa là đồng ý đặt hàng để lại thông tin mua hàng cũng có nghĩa là đồng ý các điều khoản mua bán trên website Avinva.com chúng tôi chỉ giải quyền khiếu nại mua bán dựa trên các điều khoản đã định sẵn thông báo với khách hàng trên website như :

  1. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
  2. BẢN QUYỀN THƯƠNG HIỆU
  3. BẢO HÀNH
  4. CHÍNH SÁCH THANH TOÁN
  5. CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN
  6. ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN MUA HÀNG